GSMService.pl
INTERFEJS API DLA PROGRAMISTÓW - PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI
W celu ułatwienia procesu integracji dowolnej aplikacji/systemu z Bramką SMS za pośrednictwem interfejsu API, przygotowaliśmy proste przykłady zdalnego wywoływania metod w najpopularniejszych językach programowania.

C#

.NET Framework posiada wbudowaną przestrzeń nazw System.Web. Zawiera klasy i interfejsy umożliwiające komunikację z serwerami internetowymi, a także klasy kontrolek Web Forms oraz usług internetowych XML Web Services.

Pobierz przykładowy kod

JAVA

Najpopularniejsze Web Services Framework dla języka Java to Apache Axis, GlassFish(metro) oraz CFX.

Pobierz przykładowy kod

PERL

Moduł SOAP::Lite

Pobierz przykładowy kod

PHP 4 (i wersje nowsze) + NuSOAP

PHP w wersji 4 nie wspiera bezpośrednio technologii SOAP. Konieczne jest więc wykorzystanie zewnętrznej biblioteki. Jedną z lepszych bibliotek zapewniających klienta SOAP jest NuSOAP.

Pobierz przykładowy kod

PHP 5, PHP 7 i PHP 8

Od wersji PHP 5 dostępna jest wbudowana implementacja protokołu SOAP, umożliwiająca w prosty sposób połączenie z serwerem GSMService.pl bez wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych bibliotek.

Pobierz przykładowy kod

PYTHON

Biblioteka Python Web Services

Pobierz przykładowy kod
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Dotpay
Płatności obsługuje: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: