GSMService.pl
ODBIERANIE WIADOMOŚCI SMS - NUMER DEDYKOWANY
Wraz z aktywacją usługi przydzielany jest losowy, dedykowany, 9-cio cyfrowy numer telefonu.

Wszystkie wiadomości SMS, które zostaną odebrane pod tym numerem umieszczone zostaną w Skrzynce Odbiorczej dostępnej po zalogowaniu się na konto Użytkownika. Mogą zostać również wysłane na podany e-mail, a także dzięki dostępnym metodom integracji mogą być przekazane do Państwa serwisów, systemów i programów za pośrednictwem wywołania adresu Callback z parametrami zawierającymi m.in. treść wiadomości SMS. Odebrane wiadomości mogą być również wysyłane (przekazywane) pod zdefiniowany numer telefonu (tzw. FORWARD SMS).

Przykład:
W ramach aktywacji usługi został przydzielony numer dedykowany +48601234567. Wszystkie wiadomości SMS, które zostaną w dowolnym czasie wysłane na ten numer zostaną umieszczone w skrzynce odbiorczej na Państwa koncie. Mogą być również przekazane na podany adres Callback lub e-mail albo też wysłane na dowolny numer telefonu na Świecie.

9-cio cyfrowy numer dedykowany przydzielany jest losowo. Obecnie nie ma możliwości jego wyboru.

Wysyłanie wiadomości z przydzielonego numeru

Istnieje możliwość wysyłania SMSów 2Way z przydzielonego numeru dedykowanego - usługa dostępna jest standardowo po aktywacji numeru dedykowanego.

Jak rozpocząć odbieranie wiadomości SMS?

Aby aktywować usługę opartą na numerze dedykowanym prosimy o wypełnienie formularza aktywacji, po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Informacje i szczegóły techniczne dotyczące usługi odbioru wiadomości SMS opartej na numerze dedykowanym można uzyskać pod adresem bramka@gsmservice.pl.

Sprawdź ceny naszych usług
Zobacz inne warianty usługi
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Dotpay
Płatności obsługuje: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: