GSMService.pl
USŁUGA EMAIL2SMS - SPECYFIKACJA
Usługa mail2sms umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z dowolnego konta e-mail przy użyciu dotychczasowego programu do obsługi poczty. Wiadomość SMS wysyłana jest identycznie jak wiadomości e-mail.

Wiadomość e-mail wysyłana jest na adres Bramki SMS po czym jej treść jest wyodrębniana do postaci SMS. Wiadomość SMS jest natychmiast wysyłana pod wskazany numer telefonu odbiorcy.

Sprawdź przykładowe zastosowania EMAIL2SMS

Jak rozpocząć korzystanie z usługi email2sms?

Wystarczy zarejestrować bezpłatne konto w Serwisie, zapoznać się z instrukcją usługi email2sms, a następnie przypisać do konta Bramki SMS adresy e-mail z których będą wysyłane SMSy. Wiadomości SMS wysyłać będzie można wyłącznie z przypisanych (zgłoszonych) adresów e-mail.

Jak to działa?

Wysłanie wiadomości SMS nie jest skomplikowane - polega to na wysłaniu wiadomości e-mail na adres Bramki SMS. Istnieją dwie możliwości wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem usługi email2sms:

1. Statyczny adres e-mail
Z przypisanego do konta Bramki SMS adresu e-mail należy wysłać wiadomość na adres sms@gate.gsmservice.pl, w tytule wiadomości podając numer telefonu odbiorcy SMSa w formacie międzynarodowym. Jeżeli w trakcie przypisywania adresu do konta zostało użyte hasło zabezpieczające, należy je wprowadzić w pierwszym wierszu wiadomości. Wówczas treść wiadomości, która ma zostać wysłana jako SMS powinna zajmować kolejne wiersze.


2. Dynamiczne adresy e-mail
Z przypisanego do konta Bramki SMS adresu e-mail należy wysłać wiadomość na adres nr_telefonu@gate.gsmservice.pl, gdzie jako "nr_telefonu" należy podać numer telefonu odbiorcy wiadomości SMS, np. 48601234567@gate.gsmservice.pl. Jeżeli w trakcie przypisywania adresu do konta zostało użyte hasło zabezpieczające, należy je wprowadzić w pierwszym wierszu wiadomości. Wówczas treść wiadomości, która ma zostać wysłana jako SMS powinna zajmować kolejne wiersze.


3. Dynamiczne adresy e-mail dla systemów powiadomień
Z przypisanego do konta Bramki SMS adresu e-mail należy wysłać wiadomość na adres nr_telefonu@gate2.gsmservice.pl, gdzie jako „nr_telefonu” należy podać numer telefonu odbiorcy wiadomości SMS, np. 48601234567@gate2.gsmservice.pl.

W wariancie tym na SMS zostanie wysłana następująca wiadomość:

Od: adres e-mail nadawcy
Temat: temat wiadomości e-mail

Treść wiadomości e-mail


Powyższy wariant usługi jest może być stosowany w celu wysyłania np. powiadomień systemowych (notyfikacje), gdzie wiadomości są generowane systemowo i nie ma możliwości ingerencji w ich treść/temat, a konieczne jest przesłanie jako SMS wszystkich informacji zawartych w wiadomości e-mail (nadawca, temat oraz treść wiadomości).

Należy pamiętać, aby zawsze podawać numer telefonu w postaci międzynarodowej (z kodem kraju). W rezultacie wiadomość przez naszą Bramkę trafi do odbiorcy. W odpowiedzi może zostać wysłany zwrotny e-mail z potwierdzeniem wysłania wiadomości.

Ile to kosztuje?

Nie pobieramy żadnych opłat abonamentowych w usłudze email2sms. Opłaty pobierane są jedynie za wysyłane wiadomości SMS, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Jakie sieci są obsługiwane?

Obsługiwane są wszystkie polskie sieci oraz większość sieci zagranicznych. Zobacz listę obsługiwanych sieci.

Jakiego typu wiadomości można wysyłać poprzez email2sms?

Obecnie za pośrednictwem usługi email2sms wysyłać można SMSy PRO, SMSy ECO oraz 2Way SMS.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Informacje i szczegóły techniczne dotyczące usługi email2sms można uzyskać pod adresem bramka@gsmservice.pl.

Instrukcja korzystania z usługi email2sms

Poniżej można pobrać szczegółową instrukcję usługi email2sms w aktualnej wersji.

Nazwa Wersja Data Rozmiar
Instrukcja email2sms 2.2 12.09.2017 676,42 KB
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Dotpay
Płatności obsługuje: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: